aerobikfesztival.hu  -  danceaerobik.hu  -  stepaerobik.hu  -  ftlaerobik.hu  -  aerobikmaraton.hu

AMATŐR STEP AEROBIK SZABÁLYKÖNYV - 2004

I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

1. A szabályok célja

A szabályok általános célja, hogy lehetővé tegye a stepaerobik versenyek objektív értékelését. Segítséget nyújt az edzőknek, versenyzőknek az értékelési szempontok alapján a felkészülésben.

2. A versenyek célja

A szabadidő aktív eltöltésére és az egészséges életmódra való ösztönzés. Az aerobik jellegű mozgásformák - mint szabadidős tevékenységek - népszerűsítése.

3. A verseny résztvevői

A versenyen résztvevő csapatok 4-7 főből állhatnak. A csapat összeállítása lehet csak női, csak férfi, illetve vegyes csapatok is indulhatnak. A versenyzés alsó korhatára 9 év, felső korhatár nincs.

A csapatokat az alábbi kategóriákba sorolják:

  I. Kategória: 9 - 14 évesek
  II. Kategória: 15 - 18 évesek
  III. Kategória: 9 - 18 évesek OPEN (vegyes korcsoportú összeállítás)
  IV. Kategória: 18 + évesek

4. Nevezés

Az egyes versenyekre nevezni a versenykiírás szerinti módon és az abban megjelölt időpontig lehet. A versenyeken mindenki saját felelősségére vesz részt.

5. Megnyitó

A versenyeket minden alkalommal az induló csapatok részvételével nyitják meg. A megnyitó ünnepségre a csapatoknak egy 4x8 ütemű bemutatkozó koreográfiát kell készíteniük. A versenyző csapatok ezt sorban mutatják be a közös bevonulás alkalmával. A bírók ezt nem pontozzák.

6. A verseny díjazása

A versenyzők díjazását a mindenkori rendező szervek határozzák meg.

7. A versenyterület

A versenyterület mérete 7 x 7 méter. A versenyterületet a pódiumtól elütő színnel, jól látható módon (pl. ragasztócsíkkal) körül kell határolni. A körülhatároló csík még a versenyterülethez tartozik, amennyiben tehát a versenyző a csík belső szélére lép, még nem számít kilépésnek. Csak az eredményez levonást, ha a körülhatároló csíkon kívülre lép. Minden egyes kilépésért 0,5 pont levonás jár, de egy gyakorlatból maximum 2,5 pont vonható le a versenyterületről való kilépés miatt.

8. A gyakorlat időtartama

A gyakorlat hossza 1:55 perc, melynek mérése az első hallható hangnál kezdődik, beleértve a jelzőhangot is. Ehhez az időhöz +/- 5 másodperces toleranciahatár járul, így a gyakorlat időtartama 1:50 és 2:00 perc között lehet. Ha a zene ennél rövidebb, illetve hosszabb, a levonás 1 pont, melyet a Főbíró von le az összpontszámból.

9. Zenei követelmények

A versenyző csapatoknak a gyakorlat zenéjét a rendező szervek által előírt formában kell a verseny helyszínére hozniuk. Minden egyes csapat gyakorlat zenéjét külön CD-n, a CD elejére rögzítve kell a versenyiroda részére, a verseny megkezdése előtt leadni. A leadott hanghordozókon kizárólag a gyakorlatok zenéje szerepelhet.

A zenék összeállításához eredeti kompozíciókat, zeneműveket szabad használni. A gyakorlat zenéjében több zene részlete összekeverhető és a hangeffektusok is megengedettek.

A zene gyorsaságának a 9-14 éves és a 9-18 OPEN korcsoportokban 132-134 BPM között kell lennie. Ehhez a tempóhoz +/- 2 BPM toleranciahatár járul, így a zene tempója 130-136 BPM között lehet. A 15 - 18 és a 18+ korcsoportokban a zene 132-138 BPM között lehet, amihez ugyancsak a +/- 2 BPM-es toleranciahatár járul. Tehát, ezeknél a korcsoportoknál a zene 130-140 BPM között lehet.

Ha a zene ennél lassabb, illetve gyorsabb, a levonás 1 pont, melyet a Főbíró von le az összpontszám-ból.

10. A gyakorlatok bemutatásának sorrendje

A verseny megkezdése előtt a főbíró által bonyolított sorsolás dönti el a gyakorlatok bemutatásának sorrendjét.

11. Ruházati követelmények, megjelenés

A csapatoknak meg kell felelniük az alábbiakban leírt ruházati követelményeknek.

- A versenyruha legyen tiszta és sportos. Kötelező az aerobikhoz és fitneszhez használt öltözék, a cipőt is beleértve.
- A csapaton belül a ruházatnak egységesnek kell lennie.

Amennyiben a Főbíró nem tartja kielégítőnek a csapat külső megjelenését, 1 pontig terjedő levonást alkalmazhat.

Levonás jár a következőkért:

- Ápoltság hiánya, piszkos, szakadt, illetve sérült ruházat.
- Nem aerobik vagy fitnesz cipő (például birkózó cipő, balett cipő, tánccipő).
- Nem megfelelően megkötött, laza cipőfűző.
- Nem megfelelő alsónemű, illetve nőknél a sportmelltartó hiánya. Az alsó ruházat nem látszódhat (de viselni kötelező).
- A zokni hiánya.
- Nem megfelelően takaró, az intim testrészeket (pl. köldök, mellbimbó, fenék) látszani engedő versenyruha.
- Kellékek használata (például kesztyű, tornaeszközök, labda, hangszerek és más színpadi tárgyak).
- Olyan ruházat vagy ruhadarab, amely leesik gyakorlat közben. Nem von le a Főbíró, ha a ruházat sérülése a versenyző hibáján kívül történik.
- Ékszerek viselése a pontfülbevalón és a jegygyűrűn kívül tilos.

Nem megengedett továbbá az olajok és testfestékek használata. A félhosszú vagy hosszú hajat rögzíteni kell. Ha a gyakorlat közben a feltűzött, összefogott haj kibomlik, a Főbíró levonást alkalmaz.

12. Színpadra lépés és annak elhagyása

A csapatnak a szólítás után azonnal a versenyterületre kell menni és beállni a kezdő pozícióba. A csapat minden tagjának a versenyterületen belül kell elkezdenie a gyakorlatot. A kezdőpózba való beállás előtt a csapat, röviden „köszöntheti” a közönséget, de a túlzott pózolás nem megengedett. Minden csapattagnak külön step lépcsővel kell rendelkeznie, aminek a csapaton belül megegyező magasságúnak kell lennie. A gyakorlat kezdetekor a step lépcsők vízszintes helyzetben legyenek elhelyezve a talajon. Minden csapattagnak mozdulatlan helyzetben kell elkezdenie, illetve befejeznie a versenygyakorlatot.

A gyakorlat befejezése után a csapattagoknak rögtön el kell hagyniuk a versenyterületet. A közönség köszöntése engedélyezett, de a túlzott pózolás nem megengedett.

13. Hibás kezdés

Amennyiben a versenyzők a kezdőpóz felvétele után nem tudják elkezdeni a gyakorlatot, illetve ha a gyakorlat befejezése előtt abbahagyják azt, a kezdés hibásnak minősül. Ha az esemény nem a versenyző hibájából történik - például valamilyen berendezés meghibásodása, áramszünet miatt, vagy mert idegen tárgy kerül a versenyterületre, a step lépcső megsérült vagy rossz zenét tettek be stb. -, akkor a hibás kezdés elfogadható és a versenyző csapat újra kezdheti a gyakorlat bemutatását. A versenyző saját felelősége, hogy azonnal megálljon egy technikai hiba során. A gyakorlat bemutatása után nem lehet reklamációt elfogadni.

A Főbíró dönti el a gyakorlat megszakításának jogosságát, és hogy a csapat újból bemutathatja-e a gyakorlatot. Amennyiben a Főbíró úgy határoz, hogy a gyakorlat újra elkezdhető, a csapatnak a probléma elhárítása azonnal folytatni kell a szereplést. Amennyiben a hibás kezdés egy vagy több lépcső megrongálódása miatt történt, a rossz lépcsőt ki kell cserélni, ha a csapatnak nincs több saját lépcsője, akkor a versenyrendezőség által biztosított lépcsőkön kell a gyakorlatot újra kezdeni.

Elfogadhatatlan mint hibás kezdés, ha egy versenyző például elfelejti a gyakorlatot vagy elesik és „kizökken” a folytatásból, tehát az esemény önhibájából következik be. Ha a Főbíró úgy dönt, hogy a hibás kezdés elfogadhatatlan, akkor a csapatot kizárják a versenyből.

14. Step lépcsővel kapcsolatos kritériumok

A versenyben résztvevő csapatnak a tagok számának megfelelő számú lépcsőt kell hozni a verseny helyszínére. Ezen felül a verseny rendezője köteles a maximális csapatlétszámnak megfelelő számú (azaz minimum 7 darab), a szabályoknak megfelelő lépcsőt biztosítani.

A lépcsőmagasság legfeljebb 20 cm lehet. Tornazsámoly, tornapad használata tilos. A megfelelő magasság kiválasztásához figyelembe kell venni a mozdulatok kivitelezhetőségét, a biztonságos és szabályos végrehajtás követelményeit és az egyes csapattagok egyéni testmagasasságát is. Kizárólag a versenyző felelős azért, hogy a versenyt megelőzően meggyőződjék a lépcső megfelelő magasságáról. Ha a hozott lépcső nem felel meg a fenti kritériumoknak, a versenyrendező által biztosított lépcsőn kell a gyakorlatot bemutatnia a csapatnak.

15. A step lépcső szabályos használata gyakorlat közben

A versenyzők többször helyet cserélhetnek egymással a gyakorlat alatt. Ugyanazt a lépcsőt egyszerre több csapattag is használhatja. A gyakorlat közben a step lépcső magasságát a versenyzők nem változtathatják meg. A lépéseket a padlón vízszintesen elhelyezett lépcsőn kell bemutatni.

A step lépcsőre csak előre szabad fellépni. A lépcsőre tilos háttal fel-, illetve előre lelépni. Kerülni kell az olyan forgó mozdulatokat, amelyek a térdízületet túlzottan megterhelik.

Ugrásokat, high impact elemeket csak a lépcsőre felfelé történő mozgás közben szabad végezni. A talajon végzett, az aerobikban használt low és high impact elemek és szökkenések (ilyen például a Jumping Jack, sasszé is) bemutatása is engedélyezett. Lépcsőről leugrani, illetve a gyakorlat közben plyometrikus ugrásokat (például: terpeszcsuka, futóátugrás, spárga felugrás) bemutatni tilos!

A lépcsőket akkora távolságra kell elhelyezni, hogy a mozdulatok helyes kivitelezése megvalósítható legyen. A lépcsők a gyakorlat során nem érhetnek össze. Tilos a gyakorlat alatt a lépcsőket a fejtető vonala fölé emelni, illetve ilyen helyzetben vinni egyik helyről a másikra.

A gyakorlat során a step lépcsők helyzetét maximum három alkalommal lehet megváltoztatni, azaz a kezdő helyzeten kívül még további három pozíció engedélyezett. Egy vagy több lépcső megmozdítása, a lépcső egyik oldalának felemelése (úgy is, hogy a másik oldala még a talajon marad), helyzetváltozatásnak minősül. Ha egy vagy több csapattag a nem megfelelően lehelyezett lépcső helyzetének korrigálása miatt a lépcsőt lábbal csúsztatja, forgatja, ez helyzetváltoztatásnak minősül, abban az esetben is, ha a lépcső nem emelkedik el a talajtól.

Az alább felsoroltak előfordulásáért a főbíró alkalmanként 0,5 pontos levonást alkalmaz, de a step lépcső alkalmazásával kapcsolatos hibákért maximum 2,5 pontot lehet levonni.

0,5 pontos levonás jár alkalmanként a következőkért:

- Az előírtnál magasabb step lépcsőt használ a csapat
- A step lépcső magasságát megváltoztatják a gyakorlat közben
- A lépcső nincs vízszintes helyzetben, miközben fellépnek rá.
- A gyakorlat során háromnál több helyzetváltoztatás történik a lépcsővel.
- A csapattagok a lépcsőt a fejük fölé emelik, vagy így viszik egyik helyről a másikra.
- A step lépcsőre háttal fel-, illetve a lépcsőről való előre lelépés miatt.
- Olyan forgó mozdulatok végzése, melyek a térdízületet túlságosan megterhelik.

16. A kötelező gyakorlat végrehajtási követelményei
(A kötelező gyakorlatsor részletes leírását az 1. sz. melléklet tartalmazza - Step kötelező_2004) Letöltés

A kötelező gyakorlat egy 32 ütemű lépéssort jelent, melyet a gyakorlaton belül, időben tetszés szerint elhelyezve lehet bemutatni.

A kötelező gyakorlatot az 1. sz. mellékletben leírtak szerint a csapat tagjainak egyszerre, egy időben és egységesen kell végrehajtani a bírókkal szemben. Minden tag a saját step lépcsőjén végzi a 32 ütemű lépéskombinációt.

A láb munkáját megváltoztatni az 1. sz. mellékletben leírtakhoz képest nem szabad. A kar és a fej mozdulatai a kötelező gyakorlat alatt tetszőlegesek, de minden csapattagnak egységesen ugyanazt kell bemutatni.

Ha a kötelező gyakorlat nem felel meg az előírtaknak, a főbíró 1 pontos levonást alkalmaz.

17. Megengedett mozdulatok

A gyakorlat során megengedettek a talajon végzett elemek (pl. hasizom gyakorlatok, fekvőtámaszok és variációik), lazasági elemek (spárgák, állóspárgák), illetve különböző egyensúlyi helyzetek. Maximum négy egymást követő ütem alatt végre lehet hajtani high impact mozdulatot mind a lépcsőn, mind a talajon. A gyakorlatban emelések is engedélyezettek, ennek részleteit a 19. pontban ismertetjük.

A fent felsorolt mozdulatok a koreográfiát változatosabbá tehetik, de a gyakorlat technikai pontszámát nem emelik.

18. Nem megengedett mozdulatok

A más sportágakban - pl. torna, balett, break-dance, akrobatika - használt mozdulatok nem megengedettek. Négy egymást követő ütemnél hosszabb ideig tilos high impact mozdulat végrehajtása mind a lépcsőn, mind a talajon. A lépcsőről lefelé, egyik lépcsőről a másikra tilos szökkenéseket, ugrásokat végezni. Minden egyes nem megengedett mozdulatért 0,5 pont főbírói levonás jár, de egy gyakorlatból maximum 2,5 pont vonható le a nem megengedett mozdulatok miatt. Ha valamelyik csapat számára kérdéses, hogy gyakorlatuk tartalmaz-e tiltott mozdulatot, a verseny megkezdése előtt kikérhetik a Főbíró véleményét.

19. Emelések és tartások

Emelésnek számít, ha egy csapattag mindkét lába és karja társ segítségével elhagyja a talajt. Tartásnak minősül, ha egy versenyző testi erejét használva a levegőben tartja társát.

A gyakorlat kezdő, illetve befejező pozíciójában lehet emelést/tartást végrehajtani. Gyakorlat közben a csapattagok egymást csak akkor emelhetik, illetve tarthatják, ha az nem állásban történik, tehát a tartó személy a lábán kívül más testrészével is kontaktusban van a talajjal (pl. az emelő/tartó csapattag ül vagy fekszik). Minden egyes nem megengedett emelés vagy tartás miatt 0,5 pont főbírói levonás jár, de egy gyakorlatból maximum 2,5 pont vonható le a nem megengedett emelés vagy tartás miatt.

Megengedett emelések/tartások:

- gyakorlat kezdő és befejező pozíciójában,
- gyakorlat közben, ha az emelő/tartó ember lábán kívül más testrészével is kontaktusban van a talajjal.

Nem megengedett emelések/tartások:

- gyakorlat közben állásban végzett emelések/tartások,
- tilos a társ dobása (propellerezés), lökése,
- a csapattagok nem rugaszkodhatnak el egy másik csapattagról,
- a koreográfia "színesítéseként" a csapattagok nem adhatják egymást kézről-kézre, illetve nem cipelhetik hosszabb időn keresztül társukat.

20. A szabályok értelmezése

Ha az írott szabályokkal kapcsolatban félreértés történik, akkor a szabálykönyvet a Főbíróhoz kell vinni és a vitatott kérdésben az ő döntése végleges.

21. Óvás

Pontszámokkal és eredményekkel kapcsolatos óvás nincs.

 

II. BÍRÓI TESTÜLET ÉS PONTOZÁS

1. Bírói testület

A verseny szervezője vállalja, hogy az általa kiválasztott bírói testület megfelelő szakmai hozzáértéssel rendelkezik. A selejtezőkben minimum 3 (1 kiviteli, 1 művészi hatás és 1 főbíró), a döntőben minimum 5 (2 kiviteli, 2 művészi hatás és 1 főbíró) bírónak kell pontoznia. Amennyiben megoldható a bírók munkáját segítse időmérő és vonalbíró.

1.1 Pontozási szisztéma

A csapatokat a gyakorlat végrehajtása, kivitelezése és annak művészi hatása alapján pontozzák. Minden stepaerobik versenyen 20 pont a maximálisan elérhető pontszám. A gyakorlat kivitelezéséért, illetve a művészi hatásért egyaránt 10-10 pontot kaphatnak a csapatok. Az első helyezést a legmagasabb pontszámot elért csapat nyeri el. A selejtezőkön döntetlen helyezést is kiosztanak, a döntőn azonban az egyenlő pontszámot elért csapatok között elsőként a magasabb művészi hatás pontszám, majd másodsorban a magasabb kiviteli pontszám dönti el a végeredményt.

A kiviteli és művészi hatás bírók pontozási kategóriánként 0-10 pontig pontoznak tizedes pontossággal. Azután a kiviteli, illetve a művészi hatás kategóriák pontszámait átlagolják. Az összpontszámot a kiviteli és művészi hatás pontszám összege adja.

A főbírói levonás az összpontszámból történik.

Az egyes bírók által adható maximális pontszámok összefoglalása:

Kivitel
Pont
Művészi hatás
Pont
A mozgás minősége
10
Koreográfia, zeneiség
10
A gyakorlat tartalma
10
Előadásmód, színpadiasság
10
Pontszám összesen (10+10/2)
10
Pontszám összesen(10+10/2)
10

2. A főbíró feladata

A főbíró nem ad pontszámot a gyakorlatra. A főbíró feladata, hogy felügyelje, figyelemmel kísérje a többi bíró munkáját, pontozását, az ő felelőssége, hogy megállapítsa az ellentmondásokat. A fentiekben már részletezett helyzetekben - melyeket az alábbi táblázat foglal össze - a főbíró levonásokat alkalmaz.

A verseny Főbírája felelős az alábbi levonásokért:

A levonás oka
Levonás értéke
A kötelező gyakorlatsor nem szabály szerinti végrehajtása
1 pont
A gyakorlat hosszúsága nem megfelelő
1 pont
A zene sebessége nem megfelelő
1 pont
Nem megengedett mozdulatok, lépések
0,5 pont/alkalom (max. 2,5 pont)
Nem megengedett emelések és tartások
0,5 pont/alkalom (max. 2,5 pont)
Vonalhiba
0,5 pont/alkalom (max. 2,5 pont)
Step lépcsővel kapcsolatos szabályok be nem tartása
0,5 pont/alkalom (max. 2,5 pont)
A külső megjelenés és ruházat előírásainak be nem tartása
max. 1 pont

3. A kivitelezés kritériumai

3.1. A gyakorlat tartalma

A gyakorlat tartalmi pontszámának meghatározásánál a bírók a csapat által bemutatott képességeket, az állóképességet és a mozgáskoordináció szintjét értékelik.

Állóképesség értékelésének szempontjai:

- A gyakorlatot az elejétől a végéig a fáradság jele nélkül kell bemutatni.
- Nagy mozgáskiterjedésű mozdulatok, kar- és lábmunka bemutatása.

A koordináció szintjének értékelési szempontjai:

- A jobb és bal láb munkája egyensúlya.
- A mozdulatok végrehajtását könnyedsége.
- Az egyes mozdulatok összetevőinek (pl. két kar, kar és láb munkája) összerendezettsége.
- A karok munkájának aszimmetriája.
- A talajon és a lépcsőn végzett lépések változatossága, bonyolultsága.

3.2 A mozgás minősége

A kiviteli bírók 0-10 pontig értékelik a gyakorlat bemutatott mozdulatait a végrehajtás szempontjából. A mozdulatok végrehajtását a bírók a helyes testtartás, a step lépések helyes kivitelezése alapján értékelik.

A kiviteli pontszámba a kötelező gyakorlat kivitelezése is beleszámít. A kötelező gyakorlat közben a helyes testtartást és a lépések helyes végrehajtását is a kiviteli bíró nézi.

A kiviteli bíró nézi, hogy az egyes mozdulatok végrehajtása a csapaton belül formailag egységes legyen. Azaz amennyiben a csapattagok azonos mozdulatot mutatnak be, legyen azonos a mozdulat mozgáskiterjedése, a mozdulat bemutatása során a testtartás és a mozdulat zenei ütemezése is. Ha egyes csapattagok kiesnek a ritmusból, és a szinkronhibák miatt „szétesik” a gyakorlat, a kiviteli bíró pontlevonást alkalmaz.

Ugyancsak a kiviteli bíró nézi a gyakorlat folyamán végrehajtott térformaváltozások pontos kivitelezését is.

A helyes testtartás kiritériumai:

- A helyes testtartást minden mozdulat alatt meg kell őrizni.
- A törzs a gyakorlat alatt egyenesen tartott.
- A hasizom és farizom kontrollált, enyhén feszes.
- Az ágyéki szakasz nem lordotizálhat.
- A vállakat hátul, lent kell tartani.
- A térdízületet tilos túlfeszítve tartani.
- A láb és a lábfej, illetve a kar és a kézfej tartása az egész gyakorlat alatt konrollált, enyhén feszes.
- A mozdulatok közben nem szabad huzamosabb ideig a test előredöntése.
- A térdeket megterhelt állapotban (lépcsőre való fellépéskor) tilos 90 foknál nagyobb szögben behajlítani.
- A lépcső magasságát a csapattagoknak ezt figyelembe véve kell beállítani.

A step lépések helyes végrehajtásának kritériumai:

- Fellépéskor a teljes talpfelületnek a lépcső tetején kell elhelyezkednie.
- Lelépéskor elsőként a talp elülső része érjen a talajra, a sarok csak ezt követően érhet talajt.
- A lépések legyenek ruganyosak, a térdízület ne legyen túlfeszítve.

4. A művészi hatással kapcsolatos kritériumok

A művészi hatás bíró a gyakorlatot a koreográfia és az előadásmód alapján értékeli.

4.1 Koreográfia

A művészi hatás bíró a koreográfia értékelésénél figyeli a gyakorlat felépítését, szerkezetét, a változatosságot, a lépések kreatív kombinációit, valamint a zenével való összhangot, mind a koreográfia, mind a csapattagok és a zene viszonylatában.
Az ismert alaplépéseken kívül ötletes, kreatív kombinációk bemutatása növeli a koreográfia értékét. A gyakorlat kreativitását növeli a bemutatott lépések, lépéskombinációk változatos kiválasztása, a sorrendiség felépítése és az átvezetések változatossága. Fokozza még az alsó és felső testfél mozdulatainak változatos, aszimmetrikus kombinálása. Az egyes lépések eredetiségét a hozzá rendelt karmozdulatok is fokozhatják.

A gyakorlat során váltakozzon a talajon és lépcsőn való munka, a térforma váltások, csapattagok közötti helycserék legyenek ötletesek. A gyakorlatban használják ki a lépcső oldalait.

A koreográfia mozdulatai fejezzék ki a zene stílusát, a gyakorlat felépítése használja ki a zene szerkezetét, az ütem, tempó, felütések, hangsúlyok és hangeffektusok adta lehetőségeket.

4.2 Előadásmód, színpadiasság

A versenyzők előadásmódja legyen magával ragadó, legyenek képesek érzelmi reakciók keltésére. Látszódjon rajtuk a zene stílusának megfelelően öröm, drámaiság. Sugározzanak magabiztosságot, előadásmódjuk legyen könnyed és energikus.

A zene, a mozdulatok, a ruházat és a csapattagok kifejezésmódja legyen összhangban egymással. A csapattagok között legyen érzelmi összhang (pl. szemkontaktus).

Letöltés

1. számú melléklet (264 Kbyte)

Step kötelező gyakorlatok bemutatása (3,7 MByte)

vissza


Iroda: 1123 Budapest, Kékgolyó u. 2/A  -  Tel: 1 225 7505, 225 7507  -  Fax: 1 225 7506
E-mail: info@insignia.hu  -  Web: http://www.insignia.hu

Copyright 2003 INSIGNIA Rendezvényszervező és Szolgáltató Kft.  -  Minden jog fenntartva.